Hem

Tel: 0413 - 55 10 00

Har ni tröttnat på höga elräkningar/oljeräkningar?

 

Välkomna att lära er mer om miljövänliga värmepumpar - av högsta kvalitet.

 

VärmepumpCenter Höör och Kurt Ottosson installerar värmepumpar och bergvärme från 3 olika tillverkare: Bosch, Nibe och Mitsubishi Electric. Här finns lång erfarenhet av värmepumpar.

 

VärmepumpCenter hjälper er med både miljöanmälan, borrning, grävning, installation, elarbeten, och skrotning av befintlig värmeutrustning.

Följ oss på Facebook!

Vill ni sänka era uppvärmningskostnader och skrota era gamla element?

 

På många ställen i världen används fossila bränslen, som olja, kol och trä, för att värma upp byggnader, antingen direkt eller via en förädling till elektricitet.

Värmepumpen är ett betydligt smartare sätt att värma upp en fastighet med mer miljövänligt, mer ekonomiskt och energibesparande.

 

Grundidén med en värmepump är att utnyttja den energi som redan finns lagrad i luften, jorden, berggrunden eller vattnet. Solen värmer ständigt upp dessa element och endast en minimal mängd av denna gratisenergi tas idag tillvara!

info@vpchoor.se

Tel: 0413 - 55 10 00